Събития

Събития
ВУЗФ отправя лятно видео предизвикателство към  всички кандидат-студенти и към настоящите си студенти

Видео конкурс "MY VUZF"

1 7 21

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) отправя лятно предизвикателство към настоящите си студенти.