Преминали

Преминали
международна научна конференция

ВУЗФ и Балканската асоциация на икономическите университети организират международна научна конференция на тема „Икономика на бъдещето“.

19 4 23

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Балканската асоциация на икономическите университети организират международна научна конферен...

Международна конференция 2023

ВУЗФ и Балканската асоциация на икономическите университети организират международна научна конференция на тема „Икономика на бъдещето“

19 4 23

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Балканската асоциация на икономическите университети организират международна научна конферен...

ВУЗФ организира Трета национална студентска и докторантска конференция на тема: „Присъединяването на България в еврозоната – предизвикателства и възможности“

Трета национална студентска и докторантска конференция на тема: „Присъединяването на България в еврозоната – предизвикателства и възможности“

7 4 23

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира Трета национална студентска и докторантска конференция на тема: „Присъединяването на...

ученическа конференция

ВУЗФ организира Трета национална ученическа конференция на тема „Икономически и социални ефекти от кризите на 21 век“

24 2 23

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Националната асоциация на преподавателите по икономика организират Третата национална учениче...

Финтех

Спецкурс "Въведение във Финтех"

25 6 22

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Българската финтех асоциация организират курс по въведение във финтех сектора, насочен към вс...