Преминали

Преминали
отворена лекция
4 5 23

ВУЗФ организира отворена лекция с проф. д-р Едуард Герхард от Coburg University of Applied Sciences

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира отворена лекция с проф. д-р Едуард Герхард, преподавател и международен представител на Факултета по икономика в Coburg University of Applied Sciences and Arts, Германия.

Неговата лекция ще бъде на тема: "Управление на международни проекти" и "Визуализация на бизнес данни за вземане на по-добри решения". Тя ще се проведе на 4 май 2023 г. от 14.00 часа във ВУЗФ, зала 501 и ще се излъчва на живо в социалните мрежи на висшето училище.

От тази есен ВУЗФ ще предостави възможности на своите студенти да се обучават дистанционно в курсовете на Coburg University of Applied Sciences and Arts. Обучението е на английски език и включва разнообразни и модерни дисциплини като приложение на блокчейн технологиите в бизнеса, електронно управление на човешки ресурси, ERP системи и дигитална трансформация, логистика и глобална търговия, международен маркетинг, управление на веригите на доставки, глобален бизнес, управление на екипи и лидерство, стратегическо управление на човешките ресурси и др.

Проф. Герхард ще представи различни възможности за обучение и получаване на втора диплома, които предлага Coburg University. Всеки може да участва в отворената лекция и да зададе въпросите си към проф. Герхард. Събитието е без такса, но със задължителна регистрация на marketing@vuzf.bg до 3 май.

Модератор на събитието ще бъде проф. д-р Юлия Добрева, зам.-ректор по учебната и научноизследователската дейност на ВУЗФ.

Едуард Герхард е преподавател по бизнес информатика и бизнес администрация и международен представител на Факултета по икономика на Coburg University of Applied Sciences and Arts, Германия. Ръководител е на SAP лабораторията на университета. Изследователските му интереси са в областта на ERP и системите за бизнес анализи и софтуер. Бил е международен консултант по въвеждането и анализа на SAP и ЕRP системи. Завършил е бизнес администрация в Университета във Вюрцбург, където е бил научен сътрудник в катедрата по бизнес администрация и бизнес информатика. Докторската му дисертация е на тема "Стратегически контрол на публичната администрация чрез интелигентно и интегрирано електронно събиране на данни за ефективността и въздействието".

От 2010 г. е професор в Coburg University. Член e на редакционната колегия на научното списание "Вестник NSUEM" в Новосибирския държавен университет по икономика и управление.

Лекцията ще се излъчва на живо във Facebook страницата и YouTube канала на ВУЗФ.

Провеждането на гост-лекции е част от дългосрочната мисия на ВУЗФ да работи в полза на студентите и младите хора, срещайки ги с едни от най-големите бизнес експерти и техния опит и предоставяйки им ноу-хау и възможности за създаване на ценни контакти.

Място: ВУЗФ