Събития

Събития
Студентска конференция 2024

ВУЗФ организира Четвърта национална студентска и докторантска конференция на тема: „Изкуственият интелект и трансформацията на икономиката“

19 4 24

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира Четвърта национална студентска и докторантска конференция на тема: "Изкуственият инт...

Ученическа конференция 2024  - ВУЗФ

ВУЗФ организира Четвърта национална ученическа конференция на тема „Изкуственият интелект и трансформацията на образованието“

25 1 24

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Националната асоциация на преподавателите по икономика организират Четвъртата национална уче...

международна научна конференция

ВУЗФ и Балканската асоциация на икономическите университети организират международна научна конференция на тема „Икономика на бъдещето“.

19 4 23

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Балканската асоциация на икономическите университети организират международна научна конферен...