Новини

Новини
Проф.д-р Юлия Добрева, зам.-ректор на ВУЗФ: "Най-новата ни цел е създаването на Балканска асоциация на икономическите университети, в която ВУЗФ ще бъде водещ координатор на инициативите"

Проф. д-р Юлия Добрева, зам.-ректор на ВУЗФ: "Най-новата ни цел е създаването на Балканска асоциация на икономическите университети, в която ВУЗФ ще бъде водещ координатор на инициативите"

31 10 22

Сътрудничеството ни със СБУ затвърждава усилията ни за изграждане на солидна връзка между средното и висшето образование