Новини

Новини
международна научна конференция

ВУЗФ и Балканската асоциация на икономическите университети организират международна научна конференция на тема „Икономика на бъдещето“.

11 4 23

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Балканската асоциация на икономическите университети организират международна научна конферен...

Доц. д-р Джеймс Йоловски, преподавател във ВУЗФ: " Учителите са хора с призвание, които посвещават своя живот на благородната  кауза за развитие на обществото."

Доц. д-р Джеймс Йоловски, преподавател във ВУЗФ: " Учителите са хора с призвание, които посвещават своя живот на благородната кауза за развитие на обществото."

23 3 23

Адмирации към усилията на СБУ и д.ик.н. Янка Такева за изграждане на своеобразен мост между средното и висшето образование

При изключителен интерес премина Третата национална научно-приложна конференция на СБУ и ВУЗФ на тема: "Повишаване на квалификацията на учителите – проблеми и перспективи"

При изключителен интерес премина Третата национална научно-приложна конференция на СБУ и ВУЗФ на тема: "Повишаване на квалификацията на учителите – проблеми и перспективи"

17 3 23

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) в Синдиката на българските учители (СБУ) проведоха Трета национална научно-приложна конференция...