Новини

Новини
код дигирално cover

ВУЗФ издаде сборник с доклади от втората национална студентска и докторантска конференция на тема: „Код дигитално: икономика, образование и социални отношения“, проведена на 15.04.2022 г.

28 7 22

ВУЗФ издаде сборник с доклади от Втора национална студентска и докторантска конференция на тема: „Код дигитално: икономика, образование и социал...