Новини

Новини
12
23 11 23

Проект 'MIRACLe' обединява експерти и бизнес лидери

На 23 ноемви 2023 г., в рамките на проекта 'Miracle', Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) със съдействието на Българската Търговско-Промишлена палата организира значима бизнес дискусия, която събра изтъкнати учени и водещи представители на текстилния сектор.

Основен акцент на събитието бяха представените иновационни решения в сектора на текстила и облеклото. Проф. д-р Ангелова от лабораторията "Интелигентни мехатронни решения в областта на текстила и облеклото" при Техническия университет - София, представи последните постижения, подкрепяйки темата за интегрирането на устойчиви практики и новаторски технологии в индустрията.

Този форум осигури не само ценна платформа за дискусия и обмяна на идеи, но и откри врати за потенциални бизнес сътрудничества. Представители на текстилния бизнес имаха уникалната възможност да се докоснат до новите тенденции и да установят важни професионални контакти, обединявайки сили за бъдещите индустриални иновации.

Проектът "MIRACLE", символизиращ стремежа към научен и технологичен напредък в България, обединява висококвалифицирани учени, преподаватели и бизнес лидери в общата цел за развитие на високотехнологични иновативни изследвания. Тази амбициозна инициатива заема централна роля в създаването на инфраструктура, която улеснява сътрудничеството между бизнеса и науката.

За проекта MIRACLе

Центърът за компетентност MIRACLе e консорциум в област "Мехатроника и чисти технологии", създаден като партньорство между български научноизследователски организации, университети и организации за трансфер на технологии. Сред основните му цели е да изгради научноизследователска инфраструктура, която да подкрепя бизнеса.

Целта е да се създават продукти и услуги за различни промишлени и индустриални сектори като строителство, потребителска електроника, енергийна промишленост, текстилна промишленост и много други приложения.

Освен продуктите и услугите, MIRACLе предоставя възможности за реализиране на партньорства и съвместна работа с частния сектор, включително и за съвместни научно-изследователски и технологични разработки, създаване на стартиращи компании, подпомагане на трансфера на технологии и въвеждане на нови обучителни и образователни методи и програми в областта на мехатрониката и чистите технологии, както за изследователите, така и за представителите на бизнеса.