Новини

Новини
Ученическа конференция 2024
18 3 24

ВУЗФ награди победителите в IV-та национална ученическа конференция на тема „Изкуственият интелект и трансформацията на образованието“

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Националната асоциация на преподавателите по икономика (НАПИ), организираха четвъртата национална ученическа конференция на тема "Изкуственият интелект и трансформацията на образованието".

Събитието се проведе в хибриден формат на 15 март 2024 г. във ВУЗФ, зала 501 и платформата Google Meet.

В конференцията взеха участие с доклади над 30 ученици от 11 и 12 клас от средни училища в страната, които имаха възможност да изложат своята позиция и идеи за въздействието на изкуствения интелект върху образованието и обществото като цяло.

Конференцията беше открита от доц. д-р Джеймс Йоловски, зам.-ректор по научноизследователска дейност във ВУЗФ и д-р Илинка Патърова, председател на НАПИ.

Доц. Йоловски поздрави участниците в конференцията, като изтъкна взаимодействието между висшето и средното образование, което е основен приоритет за ВУЗФ. Той посочи, че провеждането на 4-та национална ученическа конференция е доказателство и пример за значението на това събитие, превърнало се в традиционно. Доц. Йоловски изтъкна, че висшето училище работи по много инициативи и проекти, свързани с развитието на уменията и знанията на учениците и бъдещи студенти, и пожела успешно представяне на участниците.

В своето приветствие към участниците в конференцията д-р Илинка Патърова подчерта, че форумът е поредна успешна съвместна проява на ВУЗФ и НАПИ, която дава прекрасна възможност за изява на бъдещите студенти, които ще развият своя творчески потенциал и визия за съвремието и бъдещето. Постави акцент върху големия интерес към форума и активното присъствие в залата на ВУЗФ и онлайн от страна на участниците от цялата страна, които са поредното доказателство за значимостта на конференцията, за силната потребност на учениците да изявяват себе си и да се развиват, както и за високата мотивация на учителите да подкрепят възпитаниците си.

Учениците имаха за задача да разработят доклад в обем 5-8 страници и да подготвят презентация на доклада си, която да представят по време на конференцията.

Най-добре представилите се ученици бяха отличени от специална комисия, съставена от преподаватели и представители на администрацията във висшето училище, в състав: проф. д-р Даниела Илиева, проф. д.н. Мариела Деливерска, доц. д-р Христина Атанасова, д-р Илинка Патърова, ас. Юлияна Георгиева и Мирена Шилева.

Основните критерии, по които бяха оценени участниците бяха следните:

- Оригиналност и атрактивност при представянето.

- Яснота и логичност на изложението.

- Умение за аргументиране на собствени идеи и виждания.

- Стилово и техническо оформление.

- Стил на презентирането.

Първото място в съревнованието между участниците в конференцията завоюва с най-оригинален, аргументиран и умело представен доклад Георги Стоилов, ученик в 12 клас в Професионалната техническа гимназия "Никола Й. Вапцаров", гр. Самоков, който бе награден с грамота и стипендия от 100% от таксата за обучение за първата година по програма в бакалавърска степен във ВУЗФ. Наградата му връчи ас. Юлияна Георгиева, директор маркетинг, комуникации и Център за кариерно развитие във ВУЗФ.

Трима ученици бяха отличени с второ място и стипендия от 50% от таксата за обучение за първата година - Мелин Вели, 12 клас, СУ "Йордан Йовков", гр. Кърджали, Христо Малчев, 12 клас, Професионална гимназия по електротехника и автоматика, гр. София и Тоника Методиева, 11 клас, ПТГ "Никола Й. Вапцаров", гр. Самоков. Те бяха наградени с грамота от доц. д-р Христина Атанасова.

Трима ученици заслужиха трето място и стипендия от 20% от таксата за обучение за първата година. Това са Анастасия Милева и Елена Коюва, 11 клас, Професионална гимназия "Велизар Пеев", гр. Своге и Александрина Василева, 11 клас, Национална финансово-стопанска гимназия, гр. София. Те бяха наградени от д-р Илинка Патърова, председател на НАПИ.

Всички останали участници в конференцията получиха сертификат и отстъпка от 10% от таксата за обучение за първата година. Те ще имат възможност за ранен прием във ВУЗФ без препоръка от учител.

Най-добрите доклади от конференцията ще бъдат рецензирани и включени в електронното ученическо списание "Икономисти на бъдещето", издавано от университетското издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов".

В конференцията взеха участие над 60 ученици и учители от София, Самоков, Своге, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Разград, Петрич, Гълъбово, Ихтиман, Гоце Делчев, Якоруда.

Всички ученици в конференцията получиха сертификати за участие и грамоти, подписани от ректора на ВУЗФ проф. д.ю.н. Борис Велчев.

Конференцията завърши с обща снимка на победителите и участниците в събитието.