Новини

Новини
Учителска конференция 2024
19 3 24

ВУЗФ и СБУ организират Четвърта национална научно-приложна конференция за повишаване на квалификацията на учителите

ВУЗФ и СБУ организират Четвърта национална научно-приложна конференция за повишаване на квалификацията на учителите

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Синдикатът на българските учители организират Четвърта национална научно-приложна конференция на тема "Повишаване на квалификацията на учителите - проблеми и перспективи", която ще се проведе на 21 март 2024 г. от 10.00 часа във ВУЗФ, гр. София, ул. "Гусла" 1, зала 501.

Форумът се организира под патронажа на д.ик.н Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители (СБУ) и доктор хонорис кауза на ВУЗФ. Конференцията ще бъде открита от ректора на ВУЗФ проф. д.ю.н. Борис Велчев, председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева и г-жа Мариета Георгиева, зам.-министър на образованието и науката.

Целта на форума е да се състои открита експертна дискусия по въпросите на продължаващата квалификация на учителите и съвременните тенденции в учебното съдържание в средното образование през погледа на висшето образование.

Първият панел ще бъде посветен на политиките на МОН за стратегическо развитие на квалификацията и кариерното развитие на учителите, състоянието на квалификацията на учителите, съществуващите проблеми и предлаганите решения. В него основни доклади ще представят г-жа Мариета Георгиева, зам.-министър на образованието и науката и д.ик.н Янка Такева, председател на СБУ. Димитър Асенов, директор на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, ще представи възможностите и перспективите за квалификация на учителите през 2024 г.

Във фокуса на втория панел ще бъдат съвременните тенденции в редица изучавани дисциплини и научни направления. Водещи преподаватели от ВУЗФ и експерти ще представят своя опит по различни теми: STREAM в проектно базираното обучение, изкуственият интелект и трансформацията на образованието, дигитализацията на банките - тенденциите и възможностите, публичните политики в образованието и зеления преход в България, емоционалната интелигентност като начин на комуникация в училище, обучението по зелена и кръгова икономика и др.

Основни презентации по време на форума ще изнесат преподавателите във ВУЗФ - проф. д.н. Евгени Евгениев, проф. д.ик.н. Виржиния Желязкова, проф. д-р Даниела Илиева, доц. д-р Джеймс Йоловски, доц. д-р Валентина Григорова-Генчева, гл. ас. д-р Бисер Райнов, както и гл. ас. д-р Яна Пальова, Институт за икономически изследвания, БАН и Маргарита Стоянова, директор на дирекция "Дигитални услуги и център за обслужване на клиенти", "Инвестбанк" АД.

В конференцията е предвидена и дискусия, посветена на споделяне на добри практики, в която ще вземат участие учители и директори от средните училища в цялата страна, преподаватели във ВУЗФ, експерти и анализатори по въпросите на образованието, представители на МОН, Синдиката на българските учители, бизнеса, академичните и научните среди.

Програмата на конференцията можете да видите ТУК.

Конференцията е без такса за участие, но със задължителна регистрация.

Краен срок за регистрация: 18 март 2024 г. на е-mail: assistant@vuzf.bg и sbu_centrala@abv.bg

Конференцията се организира с подкрепата на "Инвестбанк" АД, генерален спонсор на събитието, и Холдинг КЦМ 2000 АД и ВМЗ ЕАД, спонсори на събитието.

 Медийни партньори: Bulgaria ON AIR TV и в. "Учителско дело"