Новини

Новини
Устойчивите инвестиции имат голям потенциал за развитие в България, а нуждата от подготвени кадри е все по-осезаема
29 8 23

Устойчивите инвестиции имат голям потенциал за развитие в България, а нуждата от подготвени кадри е все по-осезаема

Европейска и световна тенденция е значението на устойчивите инвестиции да става все по-голямо. Те имат голям потенциал за развитие в България, но днес в българското общество липсват достатъчно знания за това какво представляват. Нуждата от образоване на специалистите и финансистите в тази област е осезаема. Това коментира проф. д. ик. н. Виржиния Желязкова, преподавател във ВУЗФ, в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria с водеща Веселина Спасова. Проф. Желязкова представи в студиото на предаването новите магистърски програми на висшето училище и актуалните изисквания и тенденции на пазара на труда.

"Устойчивите инвестиции ще стават все по-актуални и все повече ще нараства значението им в икономиката и значението на знанията за тях. За да се реализира целият планиран преход от линейна към кръгова икономика, която е безотпадъчна и няма неефективно използване на ресурс, е нужен огромен ресурс. Когато говорим за трансформацията на икономиката, обикновено се сещаме за нови инвестиции. Забравяме една голяма част от този процес, а именно трансформацията на старите заводи и производства".

Двете направления, в които устойчивите инвестиции ще бъдат от особена важност, са от една страна всичко ново, което предстои да се прави, а от друга страна - трансформирането на съществуващите производства, подчерта професор Желязкова.

"Всички изследвания на пазара на труда сочат, че основните области, в които ще има нарастващо търсене на специалисти, са две. От една страна това са IT специалистите (най-общо казано - не само програмисти, но и изобщо хора, които работят и с изкуствен интелект, и с невронни мрежи, и със стандартните бази данни) и специалисти, които познават правилата на Зеления преход. Хора, които имат знания за него и са готови да прилагат законодателните, нормативните изисквания в ежедневието на фирмата".

Новата програма "Финанси и екологична отчетност" на ВУЗФ се ражда заради многото нови регулации в посока новите правила за отчитане на дейностите, новите правила за отчитане и оповестяване на нефинансовата информация, а именно какво предприятието прави за обществото и екологията, както и интегрирането на тази информация в стандартната финансова отчетност, обясни Желязкова. "Освен екологичната отчетност и стандартните финанси, в които тя се вплита, ние сме предвидили и изучаването на някои други интересни, иновативни нови дисциплини, като например финтех. Ще има обучение и по екологични, социални и управленски политики и рискове".

"Миналата година лансирахме и една друга специалност, отново магистърска и насочена към новите процеси, които текат в Европа и в света - Зелената сделка, Глобалният договор на ООН и др. Това е "Зелена икономика и устойчиво развитие". Тя е с по-широка насоченост и е за всички, които искат да добият по-обща представа за това какво представляват зелените политики, от къде идват, каква е перспективата на тяхното прилагане и къде ще се отразят в по-глобален макроикономически план. Тоест, тя е по-концептуална и широкоспектърна, а новата е насочена директно към практиката".

Подобни програми се превръщат в трамплин за по-успешното намиране на работа на пазара на труда и реализация, съгласи се гостенката. "Категорично, когато човек има знания какво се случва точно в момента, той е с една крачка напред пред конкуренцията и има по-големи шансове да си намери реализация не само днес". Тези специалности подготвят студентите, не само за днешната, но и за трансформиращата се икономическа среда.

Кои са държавите, които са водещи в провеждането на политики по устойчивост и са примери в областта на зелената икономика, в света и в Европа? Как може да се кандидатства за новите специалности във ВУЗФ? Кога ще стартира обучението? Достъпни ли са програмите и за обучение на неикономисти?

Вижте целия коментар във видеото ТУК