Новини

Новини

Международна диплома в България

Само за 2 години броят на желаещите да получат международна диплома нараства двойно, показват данни на просветното министерство от края на юни-началото на юли. Традиционно голям интерес има към германските университети. Популярна дестинация е Великобритания, която продължава да привлича, въпреки че там таксите за обучение се повишават от следващата академична година.  Дания, Холандия и САЩ са също предпочитани за получаване на международна диплома за висше образование

Развитата партньорска мрежа на ВУЗФ позволява на бакалаври и магистри да получат международна диплома от световно признати университети тук в страната.

Партньорството с Univesrity of Sheffield дава възможност за избор от бакалавърски специланости като: Бизнес счетоводство и финанси, Бизнес мениджмънт, Бизнес маркетинг и Бизнес информатика, както и магистратури като: Маркетинг, реклама и връзки с обществеността, Банково дело и финанси и Бизнес мениджмънт и технологии.

Партньорството с Saxion University предоставя възможност на студентите, завършили успешно три години от бакалавърската си степен на обучение във ВУЗФ по специалността Финансов мениджмънт и маркетинг на английски език, да се трансферират и да завършат последната четвърта година в Университета Саксион. Студентът получава диплома от един от най-престижните холандски университети за завършена бакалавърска степен в направление „Търговия”, специалност „Маркетинг”и диплома за завършена бакалавърска степен в специалността Финансов мениджмънт имаркетинг на английски език, издадена от ВУЗФ.

Партньорството с Steinbeis University Berlin SHB предоставя възможност за получаване на Магистратура по Бизнес Инженерство (МБИ). Освен международна диплома от Steinbes University обучаващият се полуава месечна стипендия, обучение ориетирано изцяло към практическо приложение и работи по реален проект на компания партньор.