Новини

Новини
Студентска конференция

ВУЗФ организира Четвърта национална студентска и докторантска конференция на тема: „Изкуственият интелект и трансформацията на икономиката“

29 3 24

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира Четвърта национална студентска и докторантска конференция на тема: "Изкуственият инт...

Energy

ВУЗФ в подкрепа на Energy of Tomorrow

25 3 24

Energy of Tomorrow описва енергийните и технологични решения за по-добро бъдеще на 28 март Бизнес конференцията ще започне в 13:30 часа в Интер...

Ученическа конференция 2024

ВУЗФ награди победителите в IV-та национална ученическа конференция на тема „Изкуственият интелект и трансформацията на образованието“

18 3 24

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Националната асоциация на преподавателите по икономика (НАПИ), организираха четвъртата наци...

Ученическа конференция 2024  - ВУЗФ

ВУЗФ и НАПИ организират Четвърта национална ученическа конференция на тема „Изкуственият интелект и трансформацията на образованието“

11 3 24

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Националната асоциация на преподавателите по икономика организират Четвъртата национална уче...