За ВУЗФ

Библиотека

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

 Към електронната страница на БИБЛИОТЕКАТА

Библиотеката на Висшето училище по застраховане и финанси предлага специализирана научна и учебна литература от областта на икономическите и обществените науки. Тя е създадена с откриването на ВУЗФ през 2002 г.  Основните ѝ функции са да осигурява библиотечно-информационно обслужване на учебния процес, научните изследвания и културната дейност на висшето училище.

Библиотеката на ВУЗФ поддържа книгообмен с академичните библиотеки на УНСС, СА „Д. А. Ценов” – Свищов, Икономическия университет – Варна, СУ „Св. Климент Охридски”, Американския университет в Благоевград, Нов български университет, Варненския свободен университет и Европейския колеж по икономика и управление – Пловдив.

Библиотечно-информационни услуги:
- заемане на книги за дома;
- достъп до електронни каталози;
- библиографски, тематични и фактографски справки;
- междубиблиотечно заемане;
- ползване на бази данни;
- интернет достъп;
- копирни услуги.

От услугите на библиотеката  могат да се ползват студенти, преподаватели, служители, както и външни потребители.

За регистрация са необходими следните документи:

За студенти: лична карта, студентска книжка (заверена за съответния семестър) и актуална снимка.
За преподаватели и служители на ВУЗФ: лична карта и актуална снимка.
За външни потребители: за еднодневен достъп до библиотеката те представят лична карта и заплащат еднократна такса.Работно време на библиотеката:
всеки делничен ден от 8.30 до 17.00 часа; събота от 9:00 до 14:00 часа.

За контакти и допълнителна информация:
тел.: 02/ 40 15 826
e-mail: library@vuzf.bg

 

Книжарницата  на ВУЗФ предлага разнообразна учебна и справочна литература.

Работно време на книжарницата:
всеки делничен ден от 8.30 до 17.00 часа
За контакти и допълнителна информация:
тел: 02/ 40 15 827
email: rzlatkova@vuzf.bg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка от Калипърс