Магистърски програми дистанционно

Магистърски програми дистанционно

              

Магистърските програми, които се предлагат в дистанционна форма на обучение са:

1. НОВА: Финтех, финанси ив партньорство с Българска финтех асоциация

2. НОВА: Зелена икономика и устойчиво развитие

3. Бизнес софтуер и ERP платформи, в партньорство е ERP Academy

4. Застрахователен бизнес и риск мениджмънт

5. Финанси

6. Финансов мениджмънт и маркетинг

7. Счетоводство, одит и корпоративен анализ

8. Управление на човешките ресурси и лидерско поведение

9. Дигитален маркетинг и онлайн анализ, в партньорство с Работилница за онлайн проекти

10. Банков мениджмънт и инвестиционна дейност, в партньорство е Fibanк

11. Бизнес мениджмънт и маркетинг - EN