Студенти

За ВУЗФ

Учебен план

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста
Изучавани дисциплини Вид на дисциплината
Първи семестър
1 Макроикономика Задължителна
2 Статистика Задължителна
3 Основи на управлението Задължителна
4 Основи на счетоводството Задължителна
5

Търговско право
Трудово право

Избираема - една от двете
Втори семестър
6 Управленско счетоводство Задължителна
7 Финансово счетоводство Задължителна
8 Управленски контрол Задължителна
9 Корпоративни финанси Задължителна
10 Финансов одит
Контрол в публичния сектор
Информационни системи и технологии в счетоводството
Избираема - една от трите
Трети семестър
11 Спецкурс по финансово счетоводство Задължителна
12 Спецкурс по финансово-счетоводен анализ Задължителна
13 Управленски анализи Задължителна
14 Данъчно-осигурителен контрол Задължителна
15 Глобалистика
Международни финансови организации
Европейски фондове и програми
Избираема - една от трите
Четвърти семестър
16 Осигурителни схеми Задължителна
17 Контрол във финансовия сектор Задължителна
18 Вътрешен одит Задължителна
19 Управление на риска и вътрешен контрол Задължителна
20 Международни финансови организации
Финансови измами и изпиране на пари
Избираема - една от двете
Защита на дипломна работа

Забележка:
Магистрите със срок на обучение 2 семестъра изучават дисциплините от трети и четвърти семестър
Магистрите със срок на обучение 3 семестъра изучават дисциплините от втори, трети и четвърти семестър
Магистрите със срок на обучение 4 семестъра изучават дисциплините от целия учебен план   

Разработка от Калипърс