За ВУЗФ

За настоящи студенти

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

Като студенти на ВУЗФ, по време на обучението си ще имате възможност да се възползвате от най-различни услуги, независимо от програмата или специалността, в която сте записани.

Екипът от преподаватели и служители на ВУЗФ е винаги готов да ви помогне и подкрепи във всяко ваше начинание по време на следването. Именно за вас, студентите на ВУЗФ,  работят Центърът за кариерно развитие, Студентският съвет, библиотеката и всички останали звена на висшето училище, така че да се чувствате пълноценни през периода на своето следване. 

В тази секция ще намерите актуална информация, необходима ви както за обучението, така и за живота ви във ВУЗФ.

Правила за издаване на електронни учебници и учебни помагала във Висшето училище по застраховане и финанси

Резултати от проведеното анкетно проучване сред студентите във Висшето училище по застраховане и финанси през зимния семестър на учебната 2017/2018 година

Доклад за резултатите от проведеното анкетно проучване сред студентите във Висшето училище по застраховане и финанси през учебната 2017/2018 година

Доклад за успеваемостта на студентите във Висшето училище по застраховане и финанси през учебната 2017/2018 година

Доклад за резултатите от проведеното анкетно проучване сред студентите във Висшето училище по застраховане и финанси през учебната 2016/2017 година

Доклад зa успеваемостта на студентите във Висшето училище по застраховане и финанси през учебната 2016/2017 учебна година

Доклад за успеваемостта

Доклад за резултатите от проведената анкета сред студентите във ВУЗФ през учебната 2011/2012 година

Доклад за резултатите от проведената анкета 2014 9.11.2014

Доклад за резултатите от проведената анкета 31 Март 2015

Доклад анкети

 

Разработка от Калипърс