За ВУЗФ

Академичен съвет

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ
на Висшето училище по застраховане и финанси

1. доц. д-р Григорий Вазов, ректор

2. проф. дпн Сава Гроздев

3. проф. д-р Виржиния Желязкова

4. доц. д-р Яким Китанов

5. проф. д.ик.н. Михаил Динев

6. проф. д.ик.н. Методи Христов

7. проф. д-р Огняна Стоичкова

8. проф. д-р Боян Дуранкев 

9. проф. д-р Снежана Башева 
10. проф. д-р  Радослав Габровски

11. проф. д-р Григор Димитров

12. проф. д-р Румен Трифонов 

13. доц. д-р Десислава Йосифова 

14. доц. д-р Евгени Евгениев

15. доц. д-р Ирена Маркова 

16. доц. д-р Жельо Христозов 

17. доц. д-р Станислав Димитров 

18. доц. д-р Даниела Бобева

19. доц. д-р Али Вейсел

20. доц. д-р  Георги  Николов

21. доц. д-р Юлия Добрева

22. доц. д-р Даниела Илиева

23. доц. д-р Маню Моравенов

24. гл. ас. д-р Радостин Вазов

25. Апостол Апостолов

26. Виктория Миткова

27. Детелина Смилкова 

28. ас. Недко Минков 

29. Михаела Михалева

30. Ирен Лазарова

31. Александър Николов

32. София Вълчева

33. Богомил Койнашки

 

 

Разработка от Калипърс