За ВУЗФ

Академичен съвет

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

 АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ
НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ

1. Председател: доц. д-р  ГРИГОРИЙ  ВАЗОВ
2. Членове:  проф. дпн  САВА ГРОЗДЕВ
                   доц. д-р ВИРЖИНИЯ ЖЕЛЯЗКОВА      
                   доц. д-р ЕВГЕНИ ЕВГЕНИЕВ
                   доц. д-р ЯКИМ КИТАНОВ
                   проф. д.ик.н. МИХАИЛ ДИНЕВ
                   проф. д.ик.н. МЕТОДИ ХРИСТОВ                  
                   проф. д-р ОГНЯНА СТОИЧКОВА                                                   
                   проф. д-р  РАДОСЛАВ ГАБРОВСКИ
                   проф. д-р СНЕЖАНА БАШЕВА
                   проф. д-р БОЯН ДУРАНКЕВ
                   доц. д-р ДЕСИСЛАВА ЙОСИФОВА
                   доц. д-р ИРЕНА МАРКОВА
                   доц. д-р ЖЕЛЬО ХРИСТОЗОВ
                   доц. д-р РУМЕН ТРИФОНОВ
                   доц. д-р СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ
                   доц. д-р ДАНИЕЛА БОБЕВА
                   доц. д-р ГРИГОР ДИМИТРОВ
                   доц. д-р АЛИ ВЕЙСЕЛ
                   доц. д-р  ГЕОРГИ  НИКОЛОВ
                    доц. д-р ЮЛИЯ ДОБРЕВА
                    доц. д-р ДАНИЕЛА ИЛИЕВА-КОЛЕВА
                   доц. д-р МАНЮ МОРАВЕНОВ
                   гл. ас. д-р РАДОСТИН ВАЗОВ
                   АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ
                   ВИКТОРИЯ МИТКОВА
                   ДЕТЕЛИНА СМИЛКОВА
                   НЕДКО МИНКОВ

Разработка от Калипърс