За ВУЗФ

Конкурси

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста

Висшето училище по застраховане и финанси – София (ВУЗФ) обявява конкурси за прием на докторанти в редовна  форма на обучение за учебната 2017 - 2018 година по акредитираните докторски програми от професионално направление 3.8. Икономика.

 

 „Финанси, застраховане и осигуряване“ – 5 докторанти.

 

„Счетоводство, контрол и анализ“ – 5 докторанти.

 

Срок за подаване на документите – два месеца от публикуване на обявата в „Държавен вестник“. Справки и документи: ВУЗФ, София, ул. “Гусла” № 1, тел. 02/ 4015819, 02/ 4015824

Обявата е публикувана в ДВ бр. 64/08.08.2017 г.

 


 

Висшето училище по застраховане и финанси – София (ВУЗФ) обявява конкурси за прием на докторанти в редовна и в задочна форма на обучение за учебната 2016 - 2017 година по акредитираните докторски програми от професионално направление 3.8. Икономика.

  1. Финанси, застраховане и осигуряване“ – 5 бр. редовна; 5 бр. задочна;

  2. Счетоводство, контрол и анализ“ – 3 бр. редовна; 3 бр. задочна.

Срок за подаване на документите – три месеца от публикуване на обявата в „Държавен вестник“. Справки и документи: ВУЗФ, София, ул. Гусла 1, тел. 02 4015812, 02 4015813.

Обявата е публикувана в ДВ бр. 70/09.09.2016 г.

Разработка от Калипърс