За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

проф. д.н Евгени Евгениев

Заместник-ректор по администрация и проекти

Проф. Евгени Георгиев Евгениев е заместник-ректор по администрация и проекти във ВУЗФ.

През 1978-1982 г. учи в Университета за национално и световно стопанство и завършва специалност "Икономика и организация на труда". Доцент (2009) в катедра "Човешки ресурси и социална защита" в УНСС, доктор по икономика (1987) и доктор на науките (2019). Преподава по дисциплините Икономика на труда, Индустриални отношения, Здравословни и безопасни условия на труд, Организация на труда, Организация и трудови стандарти и др. Специализирал е в Гръцкия център по производителност (1990), Международния банков колеж - Виена (1994), Солунския университет (2005) и др.

Работил е като специалист по организация на труда в МК "Кремиковци" и Министерство на енергийно-суровинните ресурси (1982-1986); като експерт и началник на управление в Комитета по труда и социалното дело (1986-1987), Министерство на икономиката и планирането (1987-1989) и Министерство на труда и социалната политика (1989-1993); като главен експерт по човешките ресурси в ОББ (1993-1994); член на Управителния съвет на "Булгартабак-Холдинг" (1995-1997), председател на Управителния съвет на "Персонал-Холдинг" АД и др.

Член е на УС на БСЧП "Възраждане", както и член на Националния съвет за тристранно сътрудничество (2009 - 2012) член на Националния съвет за насърчаване на заетостта (2005 - 2016), член на Националния съвет по условия на труд (2006 - 2016), член на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и др.

Автор е на редица публикации, от които: "Промените в трудовата дейност" (2008), "Модели на корпоративни трудови стандарти" (2008), "Оценка на професионалния риск" - част І (2008), част ІІ (2011), "Основи на здравословните и безопасни условия на труд" (2015), "Организация на трудовата дейност в България" (2018), "Индустриалните отношения - реалности и перспективи" (2021), "Емоционална интелигентност в трудовата дейност" (2021) и др.