За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

Люк Хейсенс

Изпълнителен директор на KBC Bank & Insurance, член на Изпълнителния съвет на KBC Груп и председател на Надзорните съвети на ДЗИ и СИБАНК, като част от KBC Груп.

Удостоен е с почетното звание "Доктор хонорис кауза" на ВУЗФ с решение на академичния съвет, взето с протокол №2 от 26.01.2016 г., за принос в управлението и развитието на KBC Bank&Insurance и за създаването на съвместна магистърска програма на ВУЗФ и ДЗИ "Иновации и бизнес процеси в застраховането". Професионалният път на Люк Хейсенс започва през 1977 г., когато се присъединява към Kredietbank N.V. Последователно заема постовете валутен търговец, представител на банката и управител на клоновете в Хонконг, Бахрейн, Лос Анжелис и Антверпен. През 1994 г. се издига до генерален мениджър на Kredietbank в Антверпен. След сливането на банката с ABB-Insurance и CERA (Centrale Raiffeisenkas) Bank и създаването на КBC Bank&Insurance Holding през 1998 г., през 2000 г. Хейсенс става старши генерален мениджър на KBC Bank. От 2011 г. е изпълнителен директор на KBC Bank&Insurance и член на Изпълнителния съвет на KBC Group. От 2014 г. е председател на Надзорните съвети на ДЗИ и Сибанк, дружества част от KBC Group.