За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

Емилиян Енев

Дигитален предприемач и съосновател на ReCheck - една от първите компании с работещи блокчейн продукти в България

Емилиян Енев е дигитален предприемач и съосновател на ReCheck - една от първите компании с работещи блокчейн продукти в България.Той е редовен лектор на събития свързани с децентрализирани технологии и адвокат на блокчейн като бъдещата инфраструктура за обмяна на стойност и данни. Консултира компании за това как да автоматизират и реорганизират процесите си чрез нови подходи - изграждане на блокчейн мрежи, смарт контракти и децентрализирани приложения. Допринася към разработката на пилотни проекти от европейски институции, холандски и немски корпоративни партньори. Емилиян Енев е фокусиран върху практичните измерения на блокчейн и е отдаден на подготовката на компаниите за навлизането й в бизнеса. Победител в конкурси и носител на награди, последното му признание е включването му в ТОП 10 на най-изявените млади личност в България в категория "Наука и технологично развитие" в конкурс на JCI.