За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

доц. д-р Жельо Христозов

Вътрешен контрол в застрахователното дружество; Основи на застраховането; Застрахователни продукти и застрахователен пазар; Инвестиционна политика и капиталов мениджмънт на ЗД; Приложен застрахователно регулаторен риск мениджмънт;

Доц. д-р Жельо Христозов е доктор по икономика, експерт по проблемите на застраховането. Преподавател е във Висшето училище по застраховане и финанси.

Доц. д-р Жельо Христозов притежава богат управленски опит в сферата на застраховането. През годините на своя професионален опит е бил съдружник и управител на застрахователен брокер "Европейска брокерска къща" ООД; ръководител на специализирана служба "Вътрешен контрол" в ЗД "Армеец"; управител на ЗК "Олимпик" - клон България. От 2012 до 2014 г. е бил зам.-изпълнителен директор, а от 2014 до 2016 г. - изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на ЗАД "ДаллБогг - Живот и Здраве" АД.

Доц. Христозов има множество публикации по проблемите на застраховането. Автор е на една съвместна и на две самостоятелни монографии, както и на три учебника, посветени на застраховането. Участвал е в редица проекти, свързани със застраховане и с образование.