За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

доц. д-р Григорий Вазов

Изпълнителен директор на VUZF Lab, ректор Емеритус на ВУЗФ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА VUZF LAB, ПРЕЗИДЕНТ И РЕКТОР ЕМЕРИТУС НА ВУЗФ

В периода 2008-2021 г. е бил ректор на Висшето училище по застраховане и финанси, а от 2005 г. до 2017 г. и негов президент.

През 2015 г. е избран за член на Фискалния съвет на България.

Член е на Надзорния съвет на "ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД и на "ДЗИ - Животозастраховане" ЕАД, част от KBC Груп.

През 2016 г. му е присъдено почетното звание "Президент и ректор Емеритус" на ВУЗФ от настоятелството на ВУЗФ.

Управител e на "Вазов институт" ЕООД от 1994 г. досега.

Доцент Вазов е бил главен секретар на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България в периода 2012-2020 г.

Бил е декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС в периода 1998 - 2010 г.

В периода 1991-1994 г. заема постовете съветник на министъра и зам.-министър в Министерството на промишлеността, търговията и услугите. В периода 1992 - 1994 г. е председател на Съвета на директорите на "Балканбанк". Бил е член на Съвета на директорите на Международната банка за икономическо сътрудничество, на Международната инвестиционна банка, както и на Банковата консолидационна компания.

Научните му интереси са в сферата на макроикономиката, теорията на финансите, корпоративните финанси, теорията на управлението. Автор е на над 100 научни труда, в т.ч. на монография, три учебника, поредица от студии, статии, научни доклади, рецензии, разработки с научно-приложен характер.

Почетен гражданин е на община Сопот.

Доц. Вазов е бил ръководител и участник в разработването на десетки научно-приложни проекти.