За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

доц. д-р Джеймс Йоловски

ЗАМЕСТНИК - РЕКТОР ПО НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ

Джеймс Йоловски е доктор по икономика с научна дейност в сферите на нестопанските организации, финансовата грамотност и бюджетното управление. Той е носител на националната награда "Питагор" на Министерството на образованието и науката за 2023 г. За постиженията си в тези три области. В УНСС доц. Йоловски придобива магистърска степен по счетоводство със специализация финансова отчетност след проведено кабинетно проучване в сферата на финансовите инструменти в Bodleian Library и University of Oxford. Бакалавърската му степен е в областта на финансите, като притежава и професионални квалификации по счетоводство и мениджмънт. Носител е на наградите преподавател на годината на ВУЗФ и на докторант на годината на УНСС. Джеймс Йоловски има дългогодишен опит в сферата на финансите.

От 17.11.2023 г. е заместник-ректор по научноизследователста дейност във Висшето училище по застраховане и финанси.

Във ВУЗФ доц. Йоловски преподава основи на финансите, публични финанси, Financial Management и Public Finance. Лектор е в редица програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти към различни обучителни организации включително НЦПКПС към МОН. Той е сертифициран преподавател по предприемачество от University of Warwick и Европейската комисия, както и от фондация KAUFFMAN. През годините е участвал в различни комисии, сред които за провеждане на националното състезание по симулацията "Виртуално предприятие" към МОН, а също и за избор на проект за Европейските награди за насърчаване на предприемачеството (EEPA) - към Министерство на икономиката. Той участва в множество форуми и семинари на международно ниво в сферите на финансите и образованието.

Доц. д-р Йоловски е и главен секретар на Асоциацията на банките в България. Автор е на множество одобрени от МОН учебници по технологии и предприемачество и предприемачество за профилирана подготовка за средното образование. Член е на Управителния съвет на Националната асоциация на преподавателите по икономика, на Съвета на директорите на Дружество за касови услуги, както и на Междуведомствената работна група по финансова грамотност към Министерството на финансите. В професионалното си развитие той заема различни длъжности, сред които във Фискалния съвет на България към Народното събрание, управленски финансови позиции в нестопански организации, а също и свързани с проектно ръководене на финтех проекти.