Магистър

Банков мениджмънт и инвестиционна дейност
Назад

Информация

 Магистърска програма "Банков мениджмънт и инвестиционна дейност" се реализира съвместно от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Fibank (Първа инвестиционна банка).

Основната цел на програмата е да отговори на нуждите на икономиката от практически ориентирано образование, базирано на съчетание между утвърден и съвременен бизнес с академичен опит и експертност.

За успеха на програмата ние залагаме на:

Програмата гарантира усвояване на практически умения в областта на организацията и управлението на банковата дейност, предоставянето на пълно банково обслужване на различните пазарни сегменти, управлението на финансовите рискове и проблемни активи, банковите и финансови системи, електронните борси, алтернативните инвестиции, международните финансови организации.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Продължителността на обучението в зависимост от образователната степен на кандидатите е:

Занятията се провеждат на блоков принцип в събота и неделя във Висшето училище по застраховане и финанси .

Всички дисциплини са с продължителност от 30 академични часа.

 

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Завършилите програмата ще:

РЕАЛИЗAЦИЯ:

Завършилите ще:

 

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Попълнена онлайн форма за кандидатстване: Кандидатстудентски документи-магистър

2. Копие на диплома за средно образование - върху него да пише: Вярно с оригинала. Подпис и две имена.

3. Копие на диплома от предходно образование за ОКС "бакалавър" - върху него да пише: Вярно с оригинала. Подпис и две имена.

4. 4 броя цветни снимки паспортен формат. Можете да ни ги изпратите с куриер на адрес: ВУЗФ, гр. София, ул. Гусла 1, за фронт офис, лице за контакт Милена Илиева /0888101382;

Копията на дипломите може да ги изпратите на имейл info@vuzf.bg или до jgeorgieva@vuzf.bg

5. Плащане на такса за обработка на документи -100 лв.

6. Плащане на семестриалната такса. Таксата може да се плаща и разсрочено на 4 равни вноски без оскъпяване.

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ

ПРИЕМ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ - кандидатстване от 1 ноември 2023 г. до 15 февруари 2024 г.

РЕДОВЕН ПРИЕМ - кандидатстване от 1 април 2024 г. до 10 октомври 2024 г.

 

ВАЖНО!

Програмата ще стартира при група от минимум 10 човека.

 

КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

 

 

              

 

            

...........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................

КОНТАКТИ

За въпроси, свързани със съдържанието на магистърската програма, критериите и сроковете за кандидатстване за прием, документите за кандидатстване и плащането на таксите, можете да се обръщате към: