Магистър

ACCA MA

Програма

Счетоводство, одит и корпоративен анализ

Информация

Форма на обучение

Редовна, задочна, дистанционна

Степен

Магистър

Език на преподаване

Български език

Семестриална такса

1800 лв.

Специализирани дисциплини

  • Стандартизация в счетоводството
  • Отчитане на устойчивостта - екологични, социални и управленски (ESG) фактори
  • Стандартизация в одита
  • Вътрешен контрол и управление на риска в корпорацията
  • Анализ на финансовите отчети
  • Данъчно облагане и данъчна оптимизация
  • Спецкурс по счетоводство във финансовия сектор

Изпити

Резултатите от изпитите може да проверите чрез системата за дистанционно обучение от официалния сайт на ВУЗФ в секцията „Дистанционно обучение“. Вашето потребителско име е Вашият факултетен номер, като изписвате М на латиница, а паролата е Вашето ЕГН.

Виж

Графици

Преподаватели