Новини

Новини
Завършилите ВУЗФ са сред най-високоплатените специалисти в направление "Икономика" в България за 2022 г. със среден облагаем доход 2956 лв.
15 11 22

Завършилите ВУЗФ са сред най-високоплатените специалисти в направление "Икономика" в България за 2022 г. със среден облагаем доход 2956 лв.

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) продължава да държи едно от водещите места сред най-добрите университети в направление "Икономика" в новото издание на Рейтинговата система на висшите училища в България за 2022 година. Всяка година класацията подрежда всички висши училища в България по професионални направления на базата на различни показатели, сред които учебен процес, научна дейност, учебна среда, реализация на завършилите на пазара на труда, облагаем доход на завършилите, ниво на безработица сред дипломантите на различните висши училища и др.

В направление "Икономика" ВУЗФ за поредна година е класирано на четвърто място. Данните сочат, че през последната година облагаемият доход на завършилите ВУЗФ се е увеличил - от 2627 лв. до 2956 лв., което прави дипломантите на висшето училище сред най-високоплатените специалисти в направление "Икономика" и нарежда ВУЗФ на трето място в класацията по този показател.

Класацията показва, че завършилите бизнес университета успяват да се реализират още по-добре на пазара на труда, а коефициентът на безработица сред дипломантите във висшето училище е сред най-ниските спрямо тези на другите университети в страната (1.67%). Процентът на приложение на придобитото висше образование на пазара на труда и реализация по призвание на дипломантите на ВУЗФ се запазва изключително висок - 67,7%, което отрежда на висшето училище трето място по този показател.

И тази година в топ петицата на Рейтинговата система на висшите училища в България в направление "Икономика" влизат само две частни висши училища - ВУЗФ и Американският университет в Благоевград.

ВУЗФ е сред малкото университети в България, които предлагат всяка година обучение в нови и модерни специалности, отговарящи на нуждите на бизнеса и пазара на труда. От академичната 2022/2023 година студентите във всички специалности във ВУЗФ придобиват знания и умения в сферата на личните финанси, финансовите технологии и кръговата икономика. Обучението във финтех направлението се реализира съвместно с Българската финтех асоциация.

През 2022 г. ВУЗФ бележи ръст и в приема на нови студенти в бакалавърските и магистърските си програми, което доказва, че е все по-предпочитано сред студентите, които търсят образование на високо ниво.

Стремежът на университета е непрекъснато да повишава качеството на обучението и удовлетвореността на своите студенти чрез внедряване на модерни, иновативни и високотехнологични форми и методи на преподаване и предоставяне на електронни административни услуги, които го издигат до водещ бизнес университет в България.

През месец ноември 2022 г. ВУЗФ отваря ранния си прием за бакалаври за новата академична 2023/2024 година. Приемът ще се осъществява само с препоръка от учител и всеки, който желае да си запази място в елитния бизнес университет може да го направи до 31 януари 2023 г. при преференциални условия.

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) e първият български частен университет, специализиран в областта на бизнеса, финансите, застраховането, мениджмънта, маркетинга и предприемачеството. Намира се в гр. София и разполага с модерна база и с напълно интегрирана система за дистанционно кандидатстване, прием и обучение на студенти.

През последните години университетът се доказа като една от най-активните образователни институции в България, която се отличава с иновативни и практически академични програми.

Научете повече на vuzf.bg