Новини

Новини
македония
24 8 22

ВУЗФ разширява партньорството си с Американския университет в Европа – FON, Северна Македония

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Американският университет в Европа - FON, Северна Македония разширяват сътрудничеството си в няколко области, стана ясно по време на проведена среща във ВУЗФ между ректора на висшето училище проф. д.ю.н. Борис Велчев и ректора на АУЕ-ФОН, Скопие проф. д-р Биляна Пулеска Янушевска.

Ректорите на двата университета подписаха споразумение за сътрудничество в областта на докторските програми. Преподавателите от АУЕ-ФОН ще имат възможност да бъдат научни ръководители в две програми на ВУЗФ "Финанси, застраховане и осигуряване" и "Счетоводство, одит и анализ", като ще могат да публикуват и свои научни трудове в научните списания на ВУЗФ.

АУЕ-ФОН, в резултат на вече установеното стратегическо партньорство и сътрудничество с ВУЗФ, дава възможност на своите настоящи и бъдещи студенти да придобият двойни дипломи в областта на икономиката. С двойните дипломи, студентите от АУЕ - ФОН ще получат нови перспективи за професионално и кариерно развитие в Европа, както и с придобиването на академична квалификация, която е валидна в страните членки на ЕС.

Проф. Пулеска Янушевска представи създадената от АУЕ-ФОН Академия за киберсигурност, която е регионален център за обучение на професионалисти в областта на киберсигурността. Проектът се осъществява в сътрудничество с ThriveDX, Израел и привлича все по-голям интерес в региона поради възможността за професионално образование и подготовка на кадри за една от най-търсените професии днес. ВУЗФ ще бъде партньор на проекта.