Новини

Новини
ВУЗФ предлага безплатни обучения по дигитални умения
8 1 24

ВУЗФ предлага безплатни обучения по дигитални умения

От 21 декември 2023 г. Агенцията по заетостта стартира приема на заявления за предоставяне на електронни ваучери за безплатно обучение по дигитални умения на работещи и безработни лица. Обученията са в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) е акредитирано и одобрено като доставчик на образователни програми в три основни направления: Дигитални компетентности, Личностно-социална компетентност и Предприемаческа компетентност. В момента стартира само обучението в областта на Дигиталните умения, като програмите за Личностно-социална и Предприемаческа компетентност са предвидени да започнат на по-късен етап.

Програмата е с предвидена продължителност до 2027 година и включва курсове, обхващащи както базово, така и средно ниво на дигитални умения. Всички обучения предлагани от ВУЗФ ще се провеждат онлайн, което гарантира лесен достъп и гъвкавост за участниците от различни региони на страната.

Предлаганите обучения са особено важни в контекста на ускоряващата се дигитализация и необходимостта от повишаване на цифровата грамотност на населението. Участниците ще получат възможността да развият умения, които са критично важни за съвременния трудов пазар.

Тази инициатива подчертава ангажираността на ВУЗФ и Агенцията по заетостта към повишаване на квалификацията и професионалните умения на българските граждани, както и към подкрепата на икономическото възстановяване и устойчивия растеж на страната.

Всеки желаещ да участва в обучение по дигитални компетентности следва да подаде заявление по електронен път на следния имейл адрес: https://serviceseprocess.az.government.bg/service/group/03f3810b-b923-43d3-9432-43a4f54bffca/

В заявлението за участие лицето следва да попълни всички задължителни полета. След неговото подаване, на посочения имейл адрес, кандидатстващият ще получи информация за номера, под който е регистриран в системата на Агенция по заетостта. Начинът за получаване на потвърждаването на заявлението и на електронния ваучер е само на посочената от Ваша страна коректна електронна поща.

В случай, че Вашата електронна поща е сгрешена, непълна или невярна, Агенция по заетостта няма как да изпрати потвърждение, а на по-късен етап - няма как да получите и потвърждението или отказа за издаване на ваучера.

Кандидатите, които вече притежават сертификат за базово ниво по дигитални умения, трябва да го представят при регистрация в избраната институция, за да стартират обучението си в по-високото ниво. За тези, които нямат сертификат, но притежават познания над базовото ниво ще бъде организиран тест за установяване на техните умения.

След завършване на всяко обучително ниво, участниците ще положат изпит по електронен път чрез електронния сертификационен модул на Единния сертификационен център. При успешно преминаване на изпита, центърът ще издаде автоматично Сертификат за придобитото ниво на ключова цифрова компетентност.