Новини

Новини
нук
28 7 22

ВУЗФ издаде сборник с доклади от втората национална ученическа конференция на тема „Лидерството днес“, проведена на 11.03.2022 г.

ВУЗФ издаде сборник с доклади от Втората национална ученическа конференция на тема "Лидерството днес", организирана от висшето училище онлайн на 11.03.2022 г.

Във форума се включиха ученици от 11 и 12 клас от средните училища в страната. Те имаха възможност да изложат своята позиция относно необходимостта от силни лидери днес, които да се справят в тези динамични времена.

С интересни доклади и атрактивни презентации се включиха участници от градовете София, Пловдив, Стара Загора, Сопот, Враца и Якоруда.

Сборникът с доклади можете да видите ТУК.