Новини

Новини
Ученическа конференция 2024  - ВУЗФ
11 3 24

ВУЗФ и НАПИ организират Четвърта национална ученическа конференция на тема „Изкуственият интелект и трансформацията на образованието“

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Националната асоциация на преподавателите по икономика организират Четвъртата национална ученическа конференция на тема "Изкуственият интелект и трансформацията на образованието", която ще се проведе в хибриден формат на 15 март 2024 г. във ВУЗФ, зала 501 и платформата Google Meet.

Основна цел на конференцията е да предостави трибуна на учениците от 11 и 12 клас от всички училища в страната да изложат своята позиция и идеи за въздействието на изкуствения интелект върху образованието, икономиката и обществото като цяло. Темата е широко обхватна и всеки ученик може да разработи и дискутира най-значимите и сериозни предизвикателства според него.

В конференцията могат да участват ученици от 11 и 12 клас от всички средни училища в България, независимо от профила им. Те ще трябва да разработят доклад в обем 5-8 страници и да подготвят презентация на доклада си, която ще изнесат по време на конференцията.

ВУЗФ ще предостави три големи стипендии за обучение в бакалавърска степен във висшето училище на най-добре представилите се ученици в конференцията.

Първата награда е 100% стипендия за обучение за първата година, втората награда е 50% отстъпка, а третата награда е 20% отстъпка от таксата за обучение за първата година. Участието в конференцията ще носи предимство за ранен прием в университета без препоръка от учител, а участниците ще получат отстъпка от 10% от таксата за обучение за първата година. Селекцията на най-добре представилите се ученици, ще бъде извършена от специална комисия, съставена от преподаватели във висшето училище.

Основните критерии за оценяване са:

- Оригиналност и атрактивност при представянето

- Яснота и логичност на изложението

- Умение за аргументиране на собствени идеи и виждания

- Стилово и техническо оформление

- Стил на презентирането

Важни срокове

Краен срок за подаване на заявки за участие с доклади: 1 март 2024 г. на следния линк: https://vuzf.bg/student-conference

Краен срок за изпращане на пълните доклади: 8 март 2024 г. на е-mail: marketing@vuzf.bg

Докладите ще бъдат представени под формата на презентации по време на конференцията на 15 март 2024 г.

Краен срок за регистрация за участие в конференцията без представяне на доклад: 12.03.2024 г. на е-mail: marketing@vuzf.bg.

Участието в конференцията е без такса.

Изискванията за оформление на докладите можете да видите ТУК.

Най-добрите доклади от конференцията ще бъдат рецензирани и включени в електронното ученическо списание "Икономисти на бъдещето", издавано от издателството на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов". Участниците в конференцията ще получат електронни сертификати за участие, подписани от ректора на ВУЗФ проф. д.ю.н. Борис Велчев.

Програмата на конференцията можете да видите ТУК.

За контакти и допълнителна информация: тел. 02/40 15 802; 0882 513 714, еmail:marketing@vuzf.bg