Новини

Новини
Плевен 3
18 3 24

ВУЗФ и МУ - Плевен стартират съвместна иновативна магистърска програма „Икономика и организация на лечебните заведения“

Новата програма ще започне от академичната 2024-2025 година, за да предложи възможности за развитие на ключови умения в здравния мениджмънт.

Ректорите на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), проф. д.ю.н. Борис Велчев и на Медицинския университет - Плевен, проф. д-р Добромир Димитров, подписаха договор за стартиране на обучение по първата по рода си съвместна магистърска програма "Икономика и организация на лечебните заведения".

Програмата е плод на партньорската работа на двата водещи университета от София и Плевен. Тя ще позготвя висококвалифицирани специалисти, които ще придобият солидни икономически познания и компетентности в областта на финансирането и в сферата на управлението на медицинските заведения.

На официалното събитие ректорът на МУ - Плевен проф. д-р Добромир Димитров каза: "Сътрудничеството между висшите училища чрез въвеждане на съвместни образователни програми е пътят на развитие във висшето образование. Чрез новата съвместна магистърската специалност "Икономика и организация на лечебните заведения" ще надградим знанията и уменията на лекарите в управлението на болниците - по отношение на икономическите показатели, подбора на кадри, стратегиите за публичност и т.н."

От своя страна, проф. д.ю.н. Борис Велчев сподели пред присъстващите мотивите за създаване на новата програма от гледната точка на бизнес университета: "Въведохме магистърската специалност "Икономика и организация на лечебните заведения" след подробен анализ на повечето образователни програми в здравеопазването. Налице е дефицит на минимални икономически познания при ръководните кадри на лечебните заведения. Ето защо, съвместната магистърска програма с МУ - Плевен е балансирана и необходима и ще стои равнопоставено на програмата по здравен мениджмънт."

Програмата е специално създадена за медицински специалисти с цел да им осигури стабилна основа в областта на икономиката и организацията на здравеопазването. Комбинирането на финансови знания със здравни компетенции ще позволи на участниците ефективно да управляват и администрират лечебни заведения.

Висококвалифицираните преподаватели от двата университета ще участват в процеса на обучение, като гарантират, че обучаващите се получат цялостно разбиране на финансовото управление, административната организация и икономическите политики, оказващи влияние върху функционирането на лечебните заведения.

Новата магистърска програма "Икономика и организация на лечебните заведения" ще включва специализирани дисциплини, съобразени с нуждите на здравния сектор. Участниците в програмата ще преминат през курсове по икономика, финанси и счетоводство, с фокус върху специфичните аспекти на икономическия анализ, приложим за здравните организации. Те също така ще изучават основи на човешките ресурси, публични финанси и финансово управление на лечебни заведения, за да се разберат по-добре финансовите механизми, които движат здравните системи.

Образователната програма ще обхване и иновативни дисциплини, силно засягащи управлението на лечебни заведения като застраховането на медицинските рискове, осигуряването на системата на здравеопазване, правното регулиране в здравеопазването, като гарантира, че обучаващите се ще придобият цялостно разбиране на икономическите и правни фактори, които оказват влияние върху функционирането на болниците.

От страна на Медицинския университет - Плевен, специалистите ще получат задълбочени познания по организация и управление на здравната система, регионални и глобални аспекти на здравето, юридическа отговорност на лечебните заведения, маркетинг в здравеопазването и организация на здравните услуги в клиничната практика.

За ВУЗФ

Висшето училище по застраховане и финанси е сред най-активните и динамично развиващи се образователни институции в България, което се отличава с модерните си и практически насочени академични програми.

Основен приоритет на ВУЗФ е да предоставя на своите студенти богато учебно съдържание, използване на най-новите и съвременни технологии в учебния процес, преподаване, съобразено с най-добрите европейски и световни образователни стандарти, ценно ноу-хау, възможности за практика в големи национални и международни компании, както и успешна професионална реализация на студентите.

Университетът е в топ 3 на най-добрите висши училища в направление "Икономика" според Рейтинговата система на висшите училища в България, а професионалната реализация по специалността на завършилите студенти е сред най-високите в направлението.

Дипломантите на ВУЗФ са и сред най-добре платените специалисти в направление "Икономика", със среден облагаем доход на завършилите от 3301 лв. през 2023 г.

Във фокуса на ВУЗФ е активната международна дейност и разработването на съвместни програми с чуждестранни университети, предлагащи на студентите възможности за двойни дипломи. Пример за това е сътрудничеството с реномирания Coburg University of applied sciences and arts, Германия.

За Медицинския университет - Плевен

Медицински университет - Плевен (МУ-Плевен) се откроява на картата на висшето медицинско образование у нас и в Европа със съвременния си облик на водещ образователен и научноизследователски център с приоритет в развитието на роботизираната хирургия и телемедицината, привличащ все повече български и чуждестранни студенти. Висшето училище постоянно надгражда иновативния си профил с високотехнологични решения в обучението - 3D студиото; студио за виртуална риалност с 360-градусово наблюдение на операционната зала; ресусцитационен център за обучение по спешна медицина и Център за компетентност "Леонардо да Винчи" с най-съвременните лаборатории за 3D и биопринтиране, за прецизна онкология и геномна медицина, прецизна патология с приложение на методи на телепатология, морфометрия и телемедицина.

За своята 50-годишна история Медицински университет - Плевен има стабилна структура от четири факултета - Факултет "Медицина", Факултет "Обществено здраве", Факултет "Здравни грижи" и Факултет "Фармация". Медицинският колеж, Департаментът за езиково обучение и Научноизследователският институт също са основни звена в структурата на висшето училище. Университетът провежда обучение в 14 специалности, по 4 магистърски и 10 бакалавърски програми в 4 професионални направления - медицина, фармация, здравни грижи и обществено здраве.