Новини

Новини
МУ
5 6 24

ВУЗФ и МУ – Плевен стартират приема в уникалната магистърска програма за финансово управление на лечебни заведения

Стартира приемът за новата магистърска програма "Икономика и организация на лечебните заведения", създадена в сътрудничество между Висшето училище по застраховане и финанси /ВУЗФ/ и Медицинския университет - Плевен. Това е единствената по рода си програма, която поставя основен акцент върху финансовото управление на лечебните заведения.

Програмата е разработена, за да отговори на нарастващите нужди от висококвалифицирани специалисти, способни да управляват финансовите аспекти на здравните институции в един динамичен и комплексен сектор като здравеопазването. Тя надгражда основите на придобитите познания по здравен мениджмънт с акцент върху финансовото управление, осигурителните системи в здравеопазването, застраховането на медицинския риск и юридическата отговорност на лечебните заведения. Обучаемите ще придобият задълбочени знания и практически умения за ефективно планиране, контрол и анализ на финансовите потоци в здравните институции.

Магистърската програма разглежда различните модели на здравно осигуряване и тяхното въздействие върху финансовата стабилност на лечебните заведения, съвременните тенденции в осигурителните системи и застрахователните продукти, които защитават както пациентите, така и здравните институции. Юридическата отговорност на лечебните заведения също е ключов елемент, фокусиращ се върху правната рамка, регулираща дейността на здравните институции и управлението на правните рискове.

Курсовете са специално проектирани спрямо натоварените графици на работещите професионалисти, като всички лекции ще се провеждат през уикендите в онлайн среда. Това позволява на участниците да балансират между работата и образованието си, без това да пречи на кариерното им развитие.

Дипломиралите се специалисти ще придобият магистърска степен с професионална квалификация "Икономист", което ще им осигури конкурентно предимство за заемане на ръководни длъжности в лечебните заведения.

Натрупаните познания са от изключителна важност за лекари с квалификация "Здравен мениджмънт". Днес, финансовото управление и разбирането на сложните осигурителни и правни рамки са ключови за успешното функциониране на всяка здравна институция. Придобиването на тези умения ще позволи на медицинските професионалисти не само да осигурят стабилност и устойчивост на здравните институции, но и да гарантират висококачествени услуги на пациентите.

Приемът за програмата "Икономика и организация на лечебните заведени" е по документи и ще продължи до 10 октомври 2024 г. Може да кандидатствате за магистърската програма онлайн: https://vuzf.bg/kandidatstvay-sega.

Всеки, който желае да получи повече информация за съвместната програма на ВУЗФ и МУ - Плевен, може да го направи на сайта на бизнес университета - www.vuzf.bg, както и да се свърже с нас на e-mail: jgeorgieva@vuzf.bg или на тел. 02/ 401 58 07.