Новини

Новини
конференция
25 4 23

ВУЗФ и Балканската асоциация на икономическите университети с първа съвместна международна конференция

В периода 19-21 април 2023 г. във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) се проведе международна научна конференция на тема "Икономика на бъдещето", организирана от ВУЗФ и Балканската асоциация на икономическите университети. Форумът беше открит от ректора на университета - проф. д. ю. н. Борис Велчев, а панелни доклади представиха Ивайло Калфин, изпълнителен директор на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Еврофонд), проф. д-р Димитър Иванов, управляващ директор на Gerken Capital Associates, САЩ, проф. д-р Юлия Добрева, зам.-ректор по учебната и научноизследователската дейност на ВУЗФ и проф. д. ик. н. Виржиния Желязкова, ВУЗФ.

Доклади изнесоха редица учени от България и чужбина - Италия, Люксембург, Турция, Сърбия, Пакистан, Северна Македония. Конференцията протече в три панела: "Бизнесът на бъдещето", "Екология и бизнес" и "Социалните предизвикателства пред бизнеса". В първия панел обект на дискусия бяха разнообразни актуални теми: съзидателното разрушение в икономическото развитие, икономиксът на дигитализацията, изкуственият интелект и приложението му в инвестиционния процес, както и практиките за съставяне на корпоративни отчети в областта на устойчивото развитие.

Във фокуса на втория панел бяха поставени на обсъждане климатичните промени, ESG регулациите и разместванията, до които те водят на пазара както за бизнеса, така и за банките. Дискутирани бяха и въпросите за екологичната медиация и за устойчивия, екологосъобразен туризъм и за това как може прилагането на подобни практики да бъдат доходоносни.

В рамките на третия панел се обсъждаха различни актуални социални теми и тяхното значение за бизнеса и обществото: биомиметиката при управлението на човешките ресурси, бизнесът като доставчик на решения в хуманитарната сфера, социалната и благотворителна дейност на църквата.

Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в сборник, регистриран в CEEOL, където ще бъдат отразени резултатите от научните изследвания на участниците.

Всички презентации от конференцията можете да видите ТУК.

Конференцията"Икономика на бъдещето" се организира със съдействието на Фонд "Научни изследвания" по договор за финансиране №КП-06-МНФ/29 от 16.12.2022 г.

Генерален спонсор на събитието е ЗАД "ОЗК-Застраховане" АД