Новини

Новини
агенция
17 3 23

Висшето училище по застраховане и финанси и Агенцията по заетосттa дадоха начало на успешно партньорство

На 16 март 2023 г. ректорът на Висшеto училище по застраховане и финанси - ВУЗФ проф. д.ю.н. Борис Велчев и директорът на Агенцията по заетостта Полина Маринова подписаха Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност за подпомагане на трудовата реализация на младите хора в България.

Фокусът на споразумението е желанието и готовността на двете страни да подсигурят на всеки млад човек възможността за добро образование и добра кариера.

На срещата присъстваха и заместник-ректорът по администрация и проекти на ВУЗФ проф. д.н. Евгени Евгениев, мениджърът комуникации и кариерно развитие на ВУЗФ Юлияна Георгиева, както и заместник изпълнителният директор на Агенция по заетостта Кремена Калчева.

Агенцията по заетостта ще предоставя актуална информация за своите услуги, за търсените от бизнеса професии, за обявените от работодатели свободни места за стажуване, за активните кампании и мероприятия насочени към младежите, включително за програми и мерки за запазване и за насърчаване на заетостта, целящи бързата адаптация на младежите към изискванията на пазара на труда. Съвместно ще бъдат организирани специализирани трудови борси, дни на кариерата и други инициативи с работодатели, които дават възможност за реализация по специалността на висококвалифицираните млади хора.

ВУЗФ, от своя страна, ще предостави преференциални условия за обучение на служители на Агенция по заетостта в бакалавърска, магистърска и докторантска степен. Едно от договорените предимства за тях ще бъде възможността за индивидуални учебни планове, за да могат по-лесно да съвместяват работата с процеса на обучение.

Кариерният център към ВУЗФ ще работи в тясно сътрудничество с Агенция по заетостта и ще предоставя актуална информация на своите студенти за възможностите за подкрепа на пазара на труда - от избора на професионален път и представяне пред работодател до старта на кариерата и желаната трудова реализация.