Новини

Новини
млад одитор
9 5 23

Стартира 12-то издание на студентския конкурс "MЛАД ОДИТОР" 2023

На 27 февруари 2023 г. стартира конкурсът "Млад одитор".

За дванадесета поредна година стартира националният студентски конкурс "Млад одитор", чийто основни организатори са Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Одиторски дружества "Ейч Ел Би България" ООД и "Захаринова Нексиа" ООД.

От 27 февруари всички студенти и докторанти, обучаващи се в професионално направление "Икономика", от всички университети и колежи в Република България, независимо от степента и формата си на обучение, имат възможност да се включат в него.

"Млад одитор" се доказа като един от малкото успешни състезателни формати, събирайки на едно място студенти от различни университети в България с интереси в сферата на одита и счетоводството. За единадесет години в конкурса са се включили над 950 студенти от над 11 университета в страната.

Идеята за конкурса се ражда поради съществуващата до известна степен неяснота около фигурата на одитора, както и за да се утвърди необходимостта от външна, независима и максимално обективна оценка за финансовото състояние на компаниите.

През 2023 г. конкурсът ще премине през 3 етапа на регистрация, тест и казус. Първият етап е регистрацията на участниците, която ще се извършва от 27 февруари до 27 март 2023 г. Всеки един участник се счита за регистриран след коректно попълнена и депозирана форма за регистрация. Формата за регистрация се намира на сайта на състезанието.

След приключване на срока за регистрация, допуснатите участници за втори етап получават на електронната си поща потвърждение за успешната регистрация и допускане до втори етап.

Вторият етап е тестът, който ще е отворен от 3 април до 9 май. Всеки участник ще получи достъп до линка с качения тест, който да реши.

Третият етап на конкурса е решаване на казус. До него ще се допускат участниците, решили теста с над 45% верни отговори. Допуснати до казуса, ще могат да изпратят решението си от 15 май до 5 юни 2023 г. на имейл mladoditor@hlb.bg

До участие в конкурса не се допускат участници, работещи в одиторски дружества или печелили предходни години конкурса. Конкурсът се провежда на български език.

И тази година на участниците ще се предложат много и различни награди за успешно изявилите се кандидати. Стажове в одиторски дружества, стипендии за последващо образование - това са само част от наградите за победителите в конкурса "Млад одитор" - 2023 г.

Официални партньори на конкурса са Сметната палата на Република България, Комисия за публичен надзор на регистрираните одитори, Институт на дипломираните експерт - счетоводители в България.

За организаторите:

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) е първото в България частно специализирано висше училище в областта на финансите, счетоводството, застраховането, социалното осигуряване, финансовия мениджмънт и маркетинг. Висшето училище по застраховане и финанси предлага обучение на високо равнище, съизмеримо с водещи университети от Европа и САЩ. Мисията на ВУЗФ е да подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на икономиката и да развива икономическата наука в съответствие с потребностите на съвременната практика.

"Ейч Ел Би България" ООД е одиторско дружество, вписано в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители под № 017. Компанията е основана през 1999г. като "Биекс Одит". През месец юни 2008 г. компанията бе приета за член на "HLB International" - международна мрежа на одиторски и консултантски компании, създадена през 1969г., с 745 офиса в над 153 държави и 27,485 служители

"Захаринова и партньори" ООД е водеща одиторска и консултантска компания, основана през 2009 г. като "Захаринова и Партньори" ООД. Компанията е вписана в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители под № 138. През 2018 г. дружеството обяви включването си в международната одиторска и консултантска мрежа на "Nexia International" и приема името "Захаринова Нексиа" ООД.