Новини

Новини
БСК
28 2 23

Ръководствата на БСК и ВУЗФ обсъдиха възможности за съвместно сътрудничество

Днес, 28.02.2023 г., в БСК се проведе среща между председателя на Камарата Добри Митрев, заместник-председателите Мария Минчева и Станислав Попдончев, и ректора на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) проф. д.ю.н. Борис Велчев и заместник-ректора по администрация и проекти проф. д.н Евгени Евгениев. В срещата участва и проф. Григор Димитров - главен директор в БСК и преподавател във ВУЗФ.

Двете страни обсъдиха възможностите за по-добра работа между висшето образование и бизнеса чрез практически насочени съвместни инициативи.

Проф. Велчев представи дейността на ВУЗФ и ролята му на училище, което създава кадри за българския бизнес и търси възможности да достигне до все повече български работодатели, които искат да интегрират образованието в своята структура с цел подобряване на грижата за работниците, повишаване на фундаменталното образователно ниво в България и възвръщане на представата за образованието като ценност.

Председателят на БСК представи структурата и дейностите на Камарата и заяви, че БСК винаги е била организация с кауза. "Убедени сме, че ако имаме икономическа стабилност и просперитет, освен че това ще бъде от полза за цялото ни общество, ще имаме и политическа стабилност", отбеляза Добри Митрев. Той подчерта, че поставянето на икономиката като основен фокус на вниманието на всички институции е изключително важно, а във времената, в които живеем, се нуждаем освен от мъдрост, и от енергията на младите хора. "За нас е необходимо тези млади хора, освен да бъдат добре възпитани, да бъдат и добре образовани, да имат формирани ценностни системи, да могат да мислят. Имаме невероятни проблеми с работната ръка и, като малка, силно отворена икономика, заедно трябва да успеем да създадем перспектива техните знания и желание за работа да са на достатъчно ниво, за да знаят, че и тук могат да намерят своето щастие. ВУЗФ е училище, което се е съсредоточило върху качеството, а не върху количеството и като частно учебно заведение и вие, както и ние, разчитаме на собствените си усилия - тогава мобилизацията е много по-голяма, защото само така ще оцелеем и ще се развиваме", каза председателят на БСК.

Проф. Велчев изтъкна предимствата на частните висши училища. "Ние представляваме един малък частен университет, което на пръв поглед крие някакви дефицити - в България малкото не изглежда авторитетно. В действителност е точно обратното - навсякъде по света частно висше образование се смята за по-престижно и по-добре организирано. Друго важно предимство е, че ние сме изключително гъвкави и способни да се пригодим към онази среда, която всеки ден се променя. Ако бизнесът поиска да създадем специализирана магистърска програма, например, в областта на зелената икономика, ние можем да го направим за един месец и така, че да отговаря на всички изисквания. Да си малък частен университет всъщност се оказва предимство. Много разчитаме на партньорството с бизнеса, за да знаем какви потребности има, за да успее да квалифицира своите кадри", каза проф. Велчев.

Станислав Попдончев изрази адмирации за каузата за създаване на Център за обучение на българския бизнес. "За бизнеса скоростта наистина е важна - таймингът, с който се случат нещата във формалното образование, не отговарят на потребностите на бизнеса. Изключително важен е въпросът за валидирането на неформално и информално придобитите умения и знания", каза зам.-председателят на БСК и изрази готовност за съдействие в тази област, като представи опита на БСК като пионер при въвеждането на компетентностен модел за управление на човешки ресурси и създаването на магистърски програми, съвместно с три университета.

Заместник-ректорът на ВУЗФ Евгени Евгениев посочи, че освен формалното, развиват и много дейности в сферата на продължаващото обучение - организиране на обучения по ключови компетенции за големи компании и други специфични обучения за конкретни случаи. Той сподели, че са успели да създадат такава система, че да не изваждат хората от трудовия процес.

Заместник-председателят на БСК Мария Минчева подчерта значението на съвместната работа между бизнеса и образователните институции при формирането на становища и създаването на аналитични документи. "Работодателските организации не разполагат с научни институти като синдикатите, затова е важно е да използваме потенциала на университетите и да си партнираме, за да работим за промяна на политиките", каза Мария Минчева.

Двете страни изразиха готовност да си сътрудничат по различни инициативи с практическа насоченост, които да удовлетворят потребностите на бизнеса от нови знания, умения и квалификации.

Представители на БСК ще вземат участие в организираната от ВУЗФ и Балканската асоциация на икономическите университети международна научна конференция на тема "Икономика на бъдещето" в края на м.март. Основната цел на конференцията е да предостави обективна платформа за дискусия и да събере на едно място доказани български и международни учени и докторанти, които да дискутират най-актуалните и сериозни предизвикателства пред икономиката на 21 век. Конференцията ще протече в три панела "Бизнесът на бъдещето", "Екология и бизнес" и "Социалните предизвикателства пред бизнеса".