Новини

Новини
Проф.д-р Юлия Добрева, зам.-ректор на ВУЗФ: "Най-новата ни цел е създаването на Балканска асоциация на икономическите университети, в която ВУЗФ ще бъде водещ координатор на инициативите"
31 10 22

Проф. д-р Юлия Добрева, зам.-ректор на ВУЗФ: "Най-новата ни цел е създаването на Балканска асоциация на икономическите университети, в която ВУЗФ ще бъде водещ координатор на инициативите"

Проф. Добрева, през настоящата 2022 г. ВУЗФ чества своята 20-годишнина. То отдавна е сред лидерите във висшето образование у нас и с отлична международна репутация. Какво стои зад всичко това и прави ВУЗФ наистина уникално висше училище?

- Нашият университет е различен, ние обичаме да го наричаме "бутиков", защото предоставя ексклузивно обучение на своите студенти. Какво имам предвид - всички наши студенти бакалаври, магистри и докторанти получават високо качество на обучението, съобразено с най-съвременните методики. Наред с това те имат възможността да учат в комфортна среда и да използват най-модерните технологии, които подпомагат тяхното обучение. Особено значим е приносът на нашите преподаватели. Сред тях са утвърдени специалисти с впечатляваща кариера, съчетана със сериозно академично развитие и международна известност. Имаме и много преподаватели от авторитетни чуждестранни университети, които са наши гост-летори - от Италия, Полша, Кипър, Белгия и др. Ние много се гордеем с нашия преподавателски екип, а студентите се радват на непосредствената среда на общуване, на възможността да се скъси дистанцията студент - преподавател. Това може да се постигне само в един малък, бутиков университет.

Колкото и нескромно да звучи, създали сме елитен частен университет от ранга на малките частни колежи в САЩ, които са в айви лигата там. Например такъв е известният Amherst College или Colgate University. Студентите ни се обучават в малки групи и получават непрекъснато вниманието и грижите както от преподавателите, така и от администрацията. Ние не само сме поели отговорността, когато завършат да са най-добрите специалисти и лидери в своята професионална област, но и сме техни ментори. Даваме им съвети, насочваме ги, формираме ги като личности, които могат да се преборят с всички предизвикателства на новото време, да устояват и най-вече да се отличават от останалите. И същевременно чрез примера си ги учим на благородство, на морал и социална ангажираност. Предоставяме им много възможности за кариерна реализация още от първи курс, а чрез Студентския съвет и възможности за участие в редица обществени инициативи.

- Какви са предизвикателствата пред Академичното ръководство и амбициите Ви, свързани с надграждането на вече постигнатото и по-нататъшното развитие на ВУЗФ?

- Нашите амбиции са да разширим периметъра на дейността си. Най-новата ни цел е създаването на Балканска асоциация на икономическите университети. Предстои тя да бъде учредена във Висшето училище по застраховане и финанси на 24 ноември 2022 година. В нея ще членуват много частни университети от всички държави на Балканския полуостров, а ВУЗФ ще бъде водещ координатор на инициативите на тази бъдеща асоциация. Искаме да изградим мрежа от партньорски университети и да създаваме съвместни програми за обучение, да предоставяме възможности за обмен на студенти и преподаватели, както и да осъществяваме различни научни проекти, конференции, семинари, публикации и др. Вярвам, че това ще е най-успешният проект в сферата на висшето образование и ще позиционира не само ВУЗФ, но и България като важен и сериозен партньор в региона за всякакви образователни и дори бизнес инициативи. Важно е да се обръща внимание на връзката бизнес - образование, за да може да се засили икономическото развитие на балканския регион и да се преодолеят редица социално-икономически проблеми от началото на прехода. А те са много сходни за държавите в този регион.

Наред с това искаме да засилим и сътрудничеството с други университети в България. Вече сме в процес на създаване на съвместни програми и обучение с ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Отворени сме и за други такива проекти. Въвеждаме непрекъснато нови и модерни специалности като зелена икономика и финтех, управление на ERP платформи, бизнес стратегии и управление на проекти и др. Нашите специалисти трябва да са подготвени за най-актуалните изисквания на пазара на труда и да имат възможно най-висока квалификация, за да се развиват като успешни професионалисти.

- Висшето училище по застраховане и финанси и Синдикатът на българските учители вече от няколко години задават добър пример за градивно сътрудничество и взаимодействие между средното и висшето образование у нас с многобройните си съвместни инициативи, свързани с квалификацията на учителите. Каква е Вашата оценка за това партньорство и в каква насока още може да се развие то?

- Много се радвам на това сътрудничество. То е плод на нашата дългогодишна съвместна дейност и затвърждава усилията ни за изграждане на солидна връзка между средното и висшето образование. Убедена съм, че ще продължим съвместната си дейност за подобряване на квалификацията на учителите, обмен на опит и много съвместни проекти. Една насока, в която бихме могли да работим в бъдеще, е подготовка на учебници, които да се използват в училищата и да създават фундамент за бъдещото обучение на учениците, когато те изберат да продължат образованието си в университет. Този преход е важен, но досега беше пренебрегван и затова все още средното образование стои някак откъснато от висшето. А процесът трябва да е плавен, целеустремено да води младежите по пътя на тяхното развитие. Така ще се увеличи и броят на младите хора, които изобщо избират да продължат образованието си в университет. Вярвам, че това е кауза, в която си заслужава да вложим всичките си усилия.

- Наскоро Академичният съвет на ВУЗФ удостои д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, с почетното звание "Доктор хонорис кауза". За първи път учител в нейно лице получава званието. Какво Ви мотивира за това историческо и смело решение?

- Д.ик.н. Янка Такева е много харизматична личност. Тя е пример за подражание, един истински лидер със силен характер, от който можем много да научим. Почетното звание "Доктор хонорис кауза" е признание за целостния ѝ принос към образованието в България. Но също така, както самата тя каза по време на церемонията, това е и признание за всички учители, за техния неуморен труд и самоотверженост.

- Вашето пожелание към учителите.

- Бъдете смели и всеотдайни. Не забравяйте, че мисията ни е да създаваме не само умни, но и добри хора. Нека вложим цялото си сърце в това!

Интервю на Велина АНТОВА