Новини

Новини
При изключителен интерес премина Третата национална научно-приложна конференция на СБУ и ВУЗФ на тема: "Повишаване на квалификацията на учителите – проблеми и перспективи"
17 3 23

При изключителен интерес премина Третата национална научно-приложна конференция на СБУ и ВУЗФ на тема: "Повишаване на квалификацията на учителите – проблеми и перспективи"

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) в Синдиката на българските учители (СБУ) проведоха Трета национална научно-приложна конференция на тема: "Повишаване на квалификацията на учителите - проблеми и перспективи". Превърналото се в емблематична традиция събитие бе под патронажа на д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ и доктор хонорис кауза на ВУЗФ, и се проведе на 17 март 2023 г. в сградата на ВУЗФ в гр. София.

Националният форум бе открит от проф. д.ю.н. Борис Велчев, ректор на ВУЗФ, и от д.ик.н. Янка Такева. В събитието се включиха над 80 участници, сред които експерти от МОН, началници на Регионални управления на образованието от цялата страна, директори на училища и учители, преподаватели във ВУЗФ, експерти и анализатори по въпросите на образованието от академичните и научните среди и бизнеса.

Конференцията протече в два панела, а основен доклад по темата за атрактивността на учителската професия и ролята на квалификацията на педагогическите специалисти изнесе д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ. В панелите се включиха: Димитър Асенов, директор на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти към МОН; Полина Фетфова, началник на отдел "Квалификация и кариерно развитие", Дирекция "Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие" към МОН; Наталия Михалевска, директор на Дирекция "Образование на българите зад граница и училищна мрежа" към МОН, проф. д-р Боян Дуранкев, професор емеритус на ВУЗФ; акад. Сава Гроздев, професор емеритус на ВУЗФ; проф. д-р Даниела Илиева, директор на направление "Бизнес администрация, мениджмънт и маркетинг" към VUZF Lab; проф. д-р Теодора Лазарова, преподавател във ВУЗФ; доц. д-р Джеймс Йоловски, гл. експерт във Фискалния съвет на България и преподавател във ВУЗФ; и ас. Юлияна Георгиева, директор на Дирекция "Маркетинг и комуникации" и Център за кариерно развитие към ВУЗФ. В работата на форума взеха участие и проф. д-р Евгени Евгениев, зам.-ректор на ВУЗФ, и проф. д.ф.н. Димитър Веселинов, директор на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите (ДИУУ) към Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Националната конференция постави на фокус въпроси, свързани с атрактивността на учителската професия, възможностите и перспективите, свързани с квалификацията на педагогическите специалисти за 2023 г., анализа на реалното състояние на квалификацията на учителите, иновативните техники и практики за подобряване на ефективността на учебния процес, влиянието на продължаващата квалификация на учителите върху качеството на обучението, мястото на учителя в новата социална и дигитална реалност и ролята му на ментор в живота на учениците; финансовата грамотност в съвременното училищно образование; и др. Ползотворна дискусия разгледа добрите практики и споделен полезен опит, свързан с повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти.