Новини

Новини
Ренета
24 2 23

Наука, образование и бизнес се обединяват в името на високотехнологичното бъдеще

Автоматизацията оставя хората без работа. Те са пренасочвани, преквалифицирани и т.н., но чрез автоматизация се произвежда повече и за по-кратко време. В образователния сектор има доста разработки, които биха могли да се реализират. Създадени са различни автоматизиращи устройства, мехатронни устройства, разработени от студенти, които в момента евентуално могат да се приложат и да се използват в реалното производство. Това заяви д-р инж. Ренета Димитрова, ТУ катедра "Автоматизация на дискретното производство", в предаването "Светът е бизнес" с водещ Ивайло Лаков.

Като примери тя даде автоматизирана мехатронна система за отпечатване на брайлова азбука върху метални повърхнини, както и автоматизирана мехатронна система за сеене, поливане, торене и обезпаразитяване в оранжерийни пространства. "Разработена е и е направена обща машина, която има комбинирани всички неща за нея", обясни гостът.

"Някои от нещата стигат до реализация. Трябва бизнес да се заинтересова и да инвестира пари в тях... Това са интересни неща, които ги има в чужбина, но ги няма у нас".

Друг пример за иновативно устройство, който Димитрова даде, е за уред за преобразуване на механичната енергия в електрическа.

"Студентите взимат решението какво трябва да се измисли. Създават идеи, оценяват се по съответни критерии и след това се правят".

"Би трябвало по-често да се случва в бизнеса студентите да могат да приложат разработките си", изтъкна Димитрова.

Тя разказа повече за проекта MIRACLe, който е свързан развитие на иновации, разваботване на нови неща, внедряване в производството, развитие на нови методики за изследвания и обучения. По думите на госта стойността му е около 22 милиона лева, 19 милиона лева са европейско финансиране, а останалите три милиона лева са национално съфинансиране.

"Целта на този проект е обединение образование, наука и бизнес... Идеята е да подобри свързаността и да създаде обучени кадри. В момента има огромен глад за специалисти в производствата".

Димитрова посочи, че Техническият университет вече е създал три лаборатории по изпълнение на проекта.

Тя добави, че в петък (24 февруари) предстои семинар по проекта, като на него са поканени всички, които проявяват желание - фирми, потребители на кадри. "Една от идеите, която предлага развитието на този проект, е за стартъпи. Насочено е и към хора, които имат иновативна идея и искат да я разработят по някакъв начин", добави гостът.

Целия разговор гледайте във видео материала тук