Новини

Новини
lektori
31 8 22

Авторитетни международни лектори ще водят лекции във ВУЗФ от новата академична година

От новата академична година 2022/2023 преподавателският състав на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) ще се разшири с водещи международни лектори. В българските и английските програми на бизнес университета ще се включат проф. д-р Паникос Путзиурис, професор по предприемачество и семеен бизнес, преподавател в Judge Business School и член на центъра по кръгова икономика към Университета в Кеймбридж, преподавателите от Университета в Бари "Алдо Моро", Италия, проф. д-р Джовани Ладжоя, ръководител на департамент "Икономика, управление и бизнес право" и проф. д-р Теодоро Галучи, които ще водят лекции в областта на кръговата икономика, както и д-р Марсел Боде, одитор в Европейската сметна палата в Люксембург, който ще води лекции по счетоводство във ВУЗФ.

Сред гост-лекторите на ВУЗФ през новата академична година ще бъдат още проф. д-р Бартош Мицкевич, ръководител на департамента по екологична икономика в West Pomeranian University of Technology, Полша, както и проф. д-р Петер Лошонци, зам.-ректор на The University of Security Management, Словакия, експерт в областта на икономическата и информационна сигурност.

С привличането на водещи международни преподаватели и експерти в учебния процес, ВУЗФ ще предложи на своите студенти още по-интересни лекции и добавена стойност в учебното съдържание на отделните програми.

Международните лектори ще имат срещи и консултации със студентите, като ще дискутират бизнес казуси и ще дават практически решения.

Гост-лекциите на авторитетните международни преподаватели ще бъдат отворени както за студентите и академичния състав на ВУЗФ, така и за всички заинтересовани външни участници.

Всички събития са с безплатен достъп.