Новини

Новини
Ученически конкурс "Бъдещето ти на лист хартия"
5 4 16

Ученически конкурс "Бъдещето ти на лист хартия"

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) в партньорство с  Фондация „Правител“ организира ученически конкурс под надслов „Бъдещето ти на лист хартия“. Конкурсът се организира с цел да ви помогне да се подготвите за наближаващите държавни изпити.

Конкурсът е предназначен за ученици от випуск 2015, 2016, 2017, от цялата страна, завършили или в процес на завършване на своето образование. Идеята е всеки участник да избере и разработи една тема от държавния конспект по предметите икономика, български език и литератува или математика. Регламентът предвижда индивидуално участие или участие в екип до трима ученици под ръководството на учител или преподавател. Разработките трябва да се представят в електронен вид и да се изпратят на е-мейл: marketing@vuzf.bg. Те трябва да са оформени като реферати (с изключение на математическите задачи) и да отговарят на конкретна тема от конспекта за държавните изпити.

Изисквания за оформяне на темите:

Обем съобразен с изискванията по провеждане на държавен изпит, стандартен текст написан ръкописно или печатно (12 пункта Times New Roman 1,5 междуредие); файлов формат-doc, docx или PDF.

Критерии за оценяване на темите:

1.      Ясно дефинирана тема, под теми и определения.

2.      Пълнота, обхват и задълбоченост на изложението.

3.      Познаване и адекватно използване на терминологията.

4.      Подходящо използване на примери и задачи по темата.

5.      Достоверност на изложените тези, решените задачи и казуси.

6.      Език, стил и изложение в обем съобразен с възможностите за предаване по време на изпита.

В конкурса са предвидени и награди. Победителите ще бъдат обявени на 10 май 2016 г., по време на Националната обучителна конференция на преподаватели от цялата страна. Двете  събития – конкурсът и конференцията, инициирани и организирани от ВУЗФ, се провеждат под общото наименование „Качествено образование за успешен бизнес“. 

Състезателната част на конкурса е със следните етапи:

-          Краен срок за изпращане на ученическите разработки – 30 април 2016 г.

-          Преглеждане и оценяване на разработките – 6 май 2016 г.

-          Награждаване на победителите в конкурса – 10 май 2016 г.

Наградният фонд включва:

-          Стипендии за обучение във Висшето училище по застраховане и финанси

-          Абонаменти за списание „Математика плюс“

-          Учебници и помагала за по-нататъшна подготовка по различните направления

-          Парични награди за преподавателите-ръководители на победителите в ученическия конкурс във връзка с приносите им при разработването на теми от конспекта. 

За допълнителна информация може да се свържете с Юлияна Георгиева / Мениджър комуникации и кариерно развитие/ на тел. 02 40 15 807; моб.: 0888 443 096 или на е-mail: jgeorgieva@vuzf.bg