Новини

Новини

Италианското правителство отпуска стипендии за български граждани

Италианското правителство отпуска за български граждани 50 месечни суми за стипендии (месечна стипендия от 620 евро), които да се използват в Италия през академичната 2010/2011 година за университетско обучение, изследвания и специализации в различни дисциплини.

Заинтересуваните могат да се запознаят със обявата за стипендии на сайта на италианското Министерство на външните работи и да попълнят молбата си он- лайн на адрес: http://borseonline.esteri.it/borseonline/it/index.asp .Хартиено копие на молбата можете да изпратите до Италианския културен институт в София, сайт на инситута: www.iicsofia.esteri.it. Краен срок за попълване на молбата он-лайн е 31 март 2010 година.