Новини

Новини

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН НА ПРЕДДИПЛОМНИТЕ СТУДЕНТСКИ СТАЖОВЕ

УВАЖАЕМИ ЧЕТВЪРТОКУРСНИЦИ,
  Искате ли да получите най-пълната информация за преддипломните студентски стажове, които организира Центъра за кариерно развитие към ВУЗФ? Заповядайте на 19 март от 15:00 часа в зала 402 на университета.

За кого са предназначен преддипломният стаж?
За студенти, които:

 са в четвърти курс в редовна форма на обучение; 
 искат да стартират кариерата си в престижни организации;
 имат желание да се реализират по специалността;
 търсят мястото, на което да докажат себе си;
 знаят колко е важно да започнеш от подходящото място;

По време на срещата ще можете да заявите желанието си за участие в стажантската програма, която и през тази година ВУЗФ ще организира съвместно с партньорите си от бизнеса.

Допълнителна информация можете да получите в Центъра за кариерно развитие (кабинет 404) или на тел.:02/40 15 807