Новини

Новини

На вниманието на преподавателите във ВУЗФ, които желаят да повишат езиковата си квалификация

Срокът за кандидатстване за езиково обучение по проект „Повишаване на квалификацията на преподавателите във висшите училища”, администриран от МОНМ,  се удължава  до 29 януари 2010 година.

Допълнителна информация за проекта