Новини

Новини

ВУЗФ домакинства семинар на КФН

На 10 декември 2009 г. Висшето училище по застраховане и финанси има удоволствието да домакинства семинар, организиран от Комисията за финансов надзор на Република България. Семинарът е по актуална тема от развитието на Европейската законодателна рамка в областта на законодателния надзор: „Прилагане на Директивата „Платежоспособност II”, която бе окончателно приета от Европейския парламент и от Съвета на Европейския съюз на 22 април 2009 г.

Лектори на семината ще бъдат водещи експерти от Института за надзор над застрахователните и взаимнозастрахователните дружества на Република Италия (ISVAP),  в рамките на съвместен туининг проект BG/07/IB/ЕС/02 на КФН и Министерството на икономиката и финансите на Република Италия.

Семинарът ще се проведе от 9 ч до 17 ч и ще бъде изцяло на английски език.

За повече информация:

тел.: 02/4015 814 или e-mail: vdacheva@vuzf.bg

Програма на семинара