Новини

Новини

ВУЗФ организира дискусионен форум на тема „Финансовата грамотност на потребителите”

На 04 декември 2009 г. от 15.00 ч. в сградата на ВУЗФ ще се проведе дискусионен форум на тема „Финансовата грамотност на потребителите - влияние върху пазара на финансови услуги и възможности за нейното повишаване”.

На форума ще бъдат обсъдени различни теми, като влиянието на финансовата грамотност на потребителите върху потреблението на финансови продукти, необходимостта от повишаването на финансовата грамотност и влиянието й върху кризата и др. На форума ще бъдат представени резултатите от проучване, целящо да установи нивото на финансова грамотност на потребителите в България и ще бъдат представени конкретни стъпки, предприети за повишаване на тази грамотност.

Участието във форума е безплатно.

Програма на форума
Покана