Новини

Новини

Преподаватели на ВУЗФ участват в Консултативен съвет по пенсионната реформа

Със заповед № РД 01980/ 12.11.2009 г. на Министъра на труда и социалната политика, е създаден Консултативен съвет по пенсионна реформа към Министъра на труда и социалната политика, в който са включени наши преподаватели и скъпи на ВУЗФ личности.

В състава на Консултативния съвет участват:

Проф. д.ик.н. Нено Павлов

Доц. д-р Йордан Христосков

Д-р Григор Димитров

Консултативният съвет е натоварен с разработването на краткосрочна и дългосрочна стратегия за развитие на пенсионната система в България.