Новини

Новини

ВУЗФ и БАН подписаха споразумение за академично партньорствo

На 29 септември 2009 г. Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Българската академия на науките (БАН) и Икономическият институт към БАН  подписаха споразумение за осъществяване на съвместна дейност и академично партньорство. Целта на партньорството е повишаване на качеството на обучение, което всяка от институциите предлага, както и съвместно развитие на научноизследователската дейност.

На официална среща в сградата на ВУЗФ споразумението подписаха председателят на БАН акад. Никола Съботинов, директорът на Икономическия институт към БАН д-р Митко Димитров и ректорът на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов.

Трите институции ще обединят сили и творчество за разработването на общи проекти:
• Съвместно участие в разработването на национални и международни проекти и тяхното изпълнение
• Съвместно организиране на национални и международни научни и образователни форуми и участие в тях
• Създаване на смесени научноизследователски колективи за осъществяване на съвместни разработки и публикации

БАН и ВУЗФ ще си сътрудничат в изготвянето и реализирането на съвместни програми за обучение и подготовка на докторанти по специалности от професионално направление „Икономика”, както и осигуряването на преподаватели по програмите и тяхното популяризиране. Партньорството се изразява и във взаимното предоставяне на материално-техническите бази и обмен на лекционни фондове за постигане на общите цели.

Акад. Никола Съботинов и доц. Григорий Вазов
Акад. Никола Съботинов и доц. Григорий Вазов